Ovidi Pons

Artesà/Empresa: Ovidi Pons
Ofici: Arader
Adreça: Camí de Torrelló (mapa)
Població: Sant Climent
Telèfon: 650213572
Pàgina web/e-mail: ovidiponstriay@hotmail.com
Horaris/temporada: Divendres de 8.00 a 13.00h.
Descripció: Taller d’un arader dedicat a la fabricació de barreres, taules, i altre mobiliari, fet majoritàriament amb llenya d’ullastre.