De Mercadal cap a Fornells

Des des Mercadal un camí recte (…) porta en direcció a Fornells. En aquesta població del nord i més en concret a la Fonda que hi havia hi solen anar els dies de festa moltes gents de Maó per menjar un bon peix fresc, comenta l’Arxiduc. A Fornells es veuen gents bronzejades pel sol, de tonalitats groguenques, casi tots pescadors. Totes les cases estan emblancades, la majoria tenen devora el portal d’entrada un pedreny de maçoneria també emblancat. Si passejam pel port, mentre miram l’entrada i sortida de les barques de pescadors potser veurem algun d’aquests personatges arranjant les xarxes, perquè el pescador ha estat l’encarregat de reparar-se els seus propis ormeigs fins i tot les antigues nanses fetes de joncs. A part de poder gaudir de la gastronomia marinera, a Fornells trobem la botiga ArtSpai amb una secció destinada a l’Artesania de Menorca.