Llorenç Febrer

Artesà/Empresa: Llorenç Febrer (S’Arader)
Ofici: Arader
Adreça: C/ Trencadors, 21-23 -POIFE- (mapa)
Població: Ferreries
Telèfon: 971374173 – 626575640
Pàgina web/e-mail: www.araderdemenorca.com
Horaris/temporada: De 9.30 a 14.30h. i de 16.30 a 19.30h.
Descripció: Taller d’ofici antic i clàssic de Menorca. Pràcticament només s’empra llenya d’ullastre. Generalment hi ha una petita exposició.